Ел нәтиҗәләре

25 гыйнвар көнне Иске Чыкал авылы мәчетендә Чүпрәле районы җыелышы узды. Үткән 2017 елны эшләнелгән эшләргә нәтиҗәләр ясалды.  

Шулай ук түбәндәге темаларга аңлатма бирелде: 1) ФНС, ПФР, ФССларга хисаплылык тапшыру 2) Мәчетләрнең документлар буенча агымдагы эшчәнлеге  3) Мәчет паспортын әзерләү һәм аны алып бару.